Åsane Gårds-og friluftsbarnehage
Barnehagen ligger i landlige omgivelser på Hjortland i Åsane.Rundt barnehagen er det skog som er velegnet til korte og lengre utflukter. På barnehagens eiendom renner det en bekk med
vadeplass som er flott til vann lek. Vi har Lavo som er flittig brukt,og inne på område har vi en markert bålplass.


I tillegg har vi et fjøs med dyr. Fem dager i uken bytter avdelingene på å ta ansvar for gårdsdriften. Meningen med fjøset er at alle barna skal få være med på og aktivt delta i den daglige driften og stell av dyrene.  Lenger inne i Hjortlandsdalen ligger gårder som har hester, kyr og andre dyr som vi ikke har i barnehagen. Dette gir oss muligheter til å ha kontakt med flere dyr enn baregårdsdyrene i barnehagen.

Høsten 2003 var vi den første barnehagen i Norge som tok i bruk buss i den daglige driften for å kunne gi barna og de ansatte en mer spennende og variert hverdag. Bussen er spesialinnredet og har toalett, sittegrupper med bord i mellom, egen plass til sekker og utstyr inne i bussen og kjøkken bak i bussen. Bussen gir barnehagen en unik mulighet til å oppsøke arenaer vi ikke har i vårt nærmiljø.

 INNLOGGING FORELDRESIDER

BILDER FRA BARNEHAGEN

ÅRSPLAN

VIRKSOMHETSPLAN

VEDTEKTER

SØKE BARNEHAGEPLASS


 


 

 
 
Åsane

Åsane Gårds-og friluftsbarnehage
Hjortlandsvegen 61
5135 Flaktveit

Tlf: 55 18 32 00
asane@laringsverkstedet.no

Fana

Fana Gårds-og friluftsbarnehage
Nye sædalsveien 188
5099 Bergen

Tlf: 55 52 91 00
fana@laringsverkstedet.no

Åstveit

Våganeset barnehage
Åstveitvegen 61
5106 Øvre Ervik

Tlf: 55 18 32 00
vaganeset@laringsverkstedet.no

 
Design-Cms: Netnor