Om oss
Vi skal gi barn de kunnskaper, egenskaper og ferdigheter som er nødvendig for å ha et godt og meningsfullt liv. Som barnehage og dermed samfunnsaktør må vi vise at vi tar stilling til utviklingen i samfunnet generelt og ha meninger om hva barn i dag har behov for spesielt. Vi har et ønske om at barnehagen vår skal være en motvekt til det samfunnet vi er en del av i dag. Vi skal ikke ta avstand fra den teknologiske og økonomiske utviklingen, men vi skal være en tydelig stemme og argumentere for viktigheten av det vi tror på som for eksempel:

- En barnehage som drar pedagogikken ut i naturen
- Naturen som lekeplass og ikke konstruerte lekeapparater
- Være ute i all slags vær
- Unik mulighet til å besøke områder lengre borte (buss)
- Gjøre barnet bedre motorisk rustet
- Utfordre kreativiteten og fantasien
- Utvikle selvstendighet, samtidig samhandling med andre
- Kunnskap om årstidene
- Bruke naturmateriale
- Kunnskap om dyrene, både de på gården og andre dyr rundt oss
- Kunnskap om at det kreves arbeid å holde en gård i virksomhet
- Nytten vi har av dyrene, livets gang, slakt og mat
- Kunnskap om det maritime miljø. Båt, livet i fjæra, regler ved sjøen.
- Kunnskap om flora (blomster, trær, lav, mose, dyrke mat i egen  jord)

 
            

«Nærhet til livet»
Dette er en visjon som står sterkt forankret i barnehagens konsept; gårds og friluftsliv. «Nærhet til livet» handler om å ha TID til å undre seg sammen med barna, mens vi vektlegger øyeblikkenes verdi. Det handler også om å lære om, og være observant på, livet rundt oss. Hos oss får barna blant annet erfare møte med planting, ernæring, fødsler, vekst og død. Dette skaper en unik arena for læring og utvikling!

 

 
 
Åsane

Åsane Gårds-og friluftsbarnehage
Hjortlandsvegen 61
5135 Flaktveit

Tlf: 55 18 32 00
asane@laringsverkstedet.no

Fana

Fana Gårds-og friluftsbarnehage
Nye sædalsveien 188
5099 Bergen

Tlf: 55 52 91 00
fana@laringsverkstedet.no

Åstveit

Våganeset barnehage
Åstveitvegen 61
5106 Øvre Ervik

Tlf: 55 18 32 00
vaganeset@laringsverkstedet.no

 
Design-Cms: Netnor